Det här är webbversionen av Reklamfilmboken av Lindy Lindh. Du kan läsa den formgiven med bilder på Internet. Det är dock en ganska omfattande version, (som normal bok hade den varit ca 300- 350 sidor) därför kan du välja att ladda ned den som ren textversion för eget bruk utan bilder, som pdf-fil ifall du vill läsa Reklamfilmboken på annat sätt. Om du laddar ned webbversionen och mångfaldigar den kan du råka ut för upphovsrättsliga komplikationer. Information om nedladdning får du efter Innehåll. Webbfakta. Bildinformation.FÖRORD

Reklamfilmbokens bakgrund
Som regissör och skribent är denna bok skriven ur min synvinkel, detta är min partsinlaga. Jag utger mig inte att presentera en absolut sanning, för någon sådan finns inte. Fakta stämmer, slutsatser och åsikter är mina egna. Reklamfilmboken är en liten delsummering av många års utbildning och yrkeserfarenhet i Sverige och utomlands som regissör, copywriter, art director, projektledare och skribent och ett ännu större mått av nyfikenhet, debattlust och kunskapstörst. Det är en delförklaring till varför jag hyser en passion för reklamfilm. Något jag hoppas kunna förmedla.

Är då Reklamfilmboken reklam eller information eller upplysning eller.... bara ett försök att samla en del kunskap sett genom mina glasögon till dem som är nyfikna nog att vilja veta mer? Jag hoppas den har ett litet mått av underhållning, eller i sämsta fall bara en provokation som kan leda till egna tankar och en debatt.

Det är inte ovanligt att man bland reklamarbetare eller bland annonsörer möter en rädsla för att förändra sina invanda tankemönster, inte minst i dagens samhällsituation där det gäller att vara rädd om det man har. Kan Reklamfilmboken bidra till att bredda synen på och öppenheten till reklamfilmen och kommunikationen mellan avsändare och mottagare har jag nått långt längre med detta projekt än jag någonsin kunde hoppats på.

En liten varning. I Reklamfilmboken anger jag då och då vissa kostnader eller hänvisar till vissa tekniska fakta. Som utvecklingen är, se dem som relativa fakta från bokens tid som används för att antingen förklara skeenden eller ställa saker i perspektiv till varandra. Exakta siffror påverkar inte uppgiften om vad man får för pengarna. Reklamfilm kan göras billigare eller dyrare än det fiktiva praktikfall, som jag berör i boken för att åskådliggöra några av de svårigheter och problem som kan uppstå vid reklamfilmsproduktion.

Mål och riktning
Reklamfilmboken har en varierad profil. Den är skriven på ett sådant sätt att man kan säga att varje kapitel har sin målgrupp och utgångspunkt. Ett kapitel vänder sig mer till annonsörerna, ett annat mer till kreatörerna, ett tredje kapitel ger kanske den med lägre baskunskaper ett större utbud än andra som har mer och annorlunda kunskaper med sig i bagaget. En del kan tyckas vara självklarheter, men det som är självklart för en person är inte alltid självklart för en annan.

Sista kapitlet är både en fristående del i fem avsnitt och en sammanfattning av de andra kapitlen. Det kan ses som en ohelig blandning av (som en vän uttryckte det): "debattinlägg, novell och utbildning".

Min utgångspunkt
För mig är reklamfilm en fråga om kommunikation. Reklam löser kommunikationsproblemet Vad och Hur. För mig är Vad det viktigaste problemet. Vad är det som sägs, Vad är det vi ska kommunicera, Vad är det vi vill säga, Vad ska det här leda till. Min förhoppning är att åtminstone peka ut några olika riktningar man kan gå med reklamfilm.

Ofta verkar Hur vara viktigare. Därför dominerar formen många gånger innehållet. Reklam har lätt för att bli utseendefixerad. Likaså finns det många tecken på att det är vanligare att reklambranschen försöker göra något som är snyggt än att det kommunicerar. Den bästa reklamfilmen kombinerar på ett intelligent och underhållande sätt Vad och Hur. För den bästa idé kan förstöras av en töntig film. Och en halvbra idé kan bli en storartad reklamfilm med rätt produktion.

Lika viktigt är det att reklam handlar om kommunikation mellan människor, inte mellan anonymiteter. Något som lätt kan hända när ytan betyder mer än budskapet.

Kommunikation är också en reaktion. Precis som det är skådespeleriets grund att reagera, måste reklamkommunikation leda till en reaktion.

Intuition
Kom ihåg, formler och modeller är ingen ursäkt för att inte tänka själv och ifrågasätta. Förakta inte intuitionen, intuition är kunskap som ännu inte formulerats i en bekväm tanke eller formel, utan summan av det vi lärt oss på vägen. Den har dock den nackdelen att den är svår att visa i siffror. Intuition är en av reklamfilmens absolut viktigaste ingredienser och den står ibland i direkt konflikt med modell- och formeltänkandet.

Reklam behövs. Reklamen är lika viktig som produktionen. Reklam är manipulation. Reklam handlar som all kommunikation om att påverka i en viss riktning. På gott och ont. Därmed är Reklamfilmboken också det.
Stockholm oktober 1997 -2003OBS. De kampanjer och exempel jag har valt för att illustrera olika saker i Reklamfilmboken är oftast ca 10-15 år gamla. Vilket är ett medvetet val, därför att man ser dessa filmer med facit i hand och dels för att jag vill undvika vad som kan vara/bli tillfälliga åsiktsyttringar. Det påverkar inte de principer och fakta de valts att illustrera.

 


Reklamfilm för Djurgården Fotboll -96.
Lindy Lindh


Regissör och reklamkreatör som debuterade med en teateruppsättning i 18-årsåldern, utbildad vid University of Oregon (en av USA:s främsta teaterskolor) som kursetta. Jobbar även som art director, copywriter och kreatör inom webb, reklam, TV sedan 1983. (Någon gång också som journalist med specialitéerna reklamfilm, media, reklam). Utbildningen är kompletterad i Sverige genom olika kurser bl a på DI och ATR, verksam som frilans med reklamfilm och TV-produktion.
Har praktiserat hos och fått följa flera av världens främsta reklamfilmsregissörer, som Joe Pytka, Joe Sedelmaier, Paul Weiland och många andra. Har medverkat i över 150 reklamfilmproduktioner, samt anordnat en stor mängd seminarier kring reklamfilmfrågor, med Tony Kaye, Joe Pytka, Joe Sedelmaier, John Hegarty, Frank Budgen, Hal Riney, Mike Cozens bland många andra. Skapade den första Nordfestivalen 1987. Har skrivit och regisserat åtta program om reklamfilm, "Nu blir det reklamfilm" för TV4. Är också en av mycket få som har fått en av sina reklamfilmer visade i SVT:s nyhetsprogram, (filmen för Djurgårdens fotboll). Jobbar idag genom företagen FilmWorks, LindyWorks med flera verksamhetsområden.
Mer om Lindy och företaget LindyWorks.

Reklamfilmboken har inget litteraturregister utan i de fall jag direkt citerar fakta eller information från andra källor uppges det i den löpande texten. Reklamfilmbokens index innehåller en stor mängd nyttig information, namn- och adressregister och lite kuriosa som bonus.

Reklamfilmboken har tillkommit tack vare många människors stöd och generösa bidrag med kunskaper. Att tacka alla är omöjligt, men allas hjälp och stöd är lika uppskattat. I Reklamfilmboken nämns direkt personer somNiclas Peyron, Stuart Pledger och Åke Wissing som har bidragit med ovärderlig specialistkunskap.

Jag vill alldeles speciellt tacka Bruno Sandberg, Lena Lundblom, Ulf och Marie-Louise Sandberg, Peter Malmenby samt Gunnar Eriksson för deras enorma stöd, uppmuntran, (ibland ovälkomna) kritik och tilltro till både mig och projektet. Jag vill också tacka Marsmotel och delägarna där för all hjälp och stöd jag har fått från dem under många år.

Reklamfilmboken tillägnas dem och alla de som är nyfikna och öppna för impulser och kunskap, som är vetgiriga och ödmjuka inför uppgiften. Det vill säga de som också kan ha nytta av den här boken.


Skicka gärna ett mejl med dina åsikter.


Citera gärna, men uppge källa och upphovsman.
©Lindy Lindh, Reklamfilmboken, oktober1997-2007

Kontakta Lindy Lindh
Tillbaka till RFB omslag