Mail : [email protected] - Tel : 0704244008 - FilmWorks.se - Fri frakt i Stockholm 📦 / Snabb leverans i Sverige 🚚

Om FilmWorks

OM FILM WORKS

Efter 27 år som anställd inom Film och Tv-branschen, tog jag steget och valde att starta FilmWorks. Affärsidén är enkel och grundades för att det fanns ett hål i min bransch som behövde fyllas. Som teknikleverantör med en stor kundkrets upptäcktes ett behov av speciella tekniktillbehör vi inte kunde leverera. 

Dessa produkter som Filmworks nu erbjuder, är alltså produkterna jag saknat, men som jag också nu har glädjen att kunna leverera! Filmworks levererar samma dag inom Storstockholmsområdet.  Till resten av landet levererar vi inom en dag eller två.  

Slå gärna en signal om vill veta lagerstatus, eller om du saknar något. 

Lagret fylls på med nya varor kontinuerligt. 

Vilka står bakom Filmworks

VD och ägare: Tobias Regnér

2006 startade jag teknikuthyrningen, Metronome Rental, i Frihamnen, Stockholm som är del av Banijay Nordics. Under åren jag drev uthyrningen växte verksamheten och när jag slutade, vi var en av de ledande uthyrningsfirmorna i Sverige. Att mitt enorma engagemang lett till att Metronome Rental blivit ett stabilt och välmående företag gör att jag kan lämna över verksamheten enormt nöjd över det jag åstadkommit under mina år som chef på bolaget.

 Men allt har sin tid och det var nu dags att göra något eget. Jag har en lång erfarenhet inom branschen och kände att jag har mer att ge. Det kommer jag nu, genom Filmworks att försöka förverkliga i egen regi.

Under mina år som anställd hade jag ansvar över att sälja in vår teknik till olika produktioner, förhandla med kunder och leverantörer- world wide, och arbetsleda min personal. Jag ansvarade för budget, olika inköp av ny teknik som kamror, ljus, ljud, grip, samt organisation av utlandsproduktioner med vår teknik. 

Jag har stor erfarenhet kring internationella samarbeten och har skaffat mig ett brett kontaktnät. Genom alla utlandsproduktioner har jag fått bra koll på alla regler kring transporter, tex carnet, internationella frakter och kommunikation med lokala team. Jag har varit på plats vid ett flertal av våra produktioner jorden runt. Där har jag arbetat operativt och själv riggat tekniken samtidigt som jag arbetslett teknikpersonalen och garanterat att allt är på tid, och korrekt riggat.

Urval av produktioner där jag konsulterat teknik för; 

BECK, Paradise Hotel SE NO DK, SuperStars, Mästarnas Mästare, BRON/BROEN, Robinson, Gåsmamman, Lyxfällan, Ex On The Beach SE NO DK, Love is Blind för Netflix SE GER UK, långfilmer och mycket annat. 

Specialistutbildningar:

Diplomerad servicetekniker på Fisher Dollys modell 10 &11.

Kurs i EVS

Flertal av ARRI´s servicekurser för Alexa, Amira mm.


Jag har också gjort lumpen som brandman, några år på krogen tidigt 2000-tal, DJ:at på Berns Salonger, åkt på KalasTurnén med Filip och Fredrik, turnerat och sålt merch åt Thomas Ledin, och ett år som elektrikerlärling.

//Tobbe


ENGLISH:

ABOUT FILM WORKS

After 27 years as an employee in the Film and TV industry, I took the plunge and chose to start FilmWorks. The business idea is simple and was founded because there was a hole in my industry that needed to be filled. As a technology supplier with a large customer base, a need for special technology accessories was discovered that we could not supply.

These products that Filmworks now offers are the products I missed, but which I also now have the joy of being able to deliver! Filmworks delivers same day within the Greater Stockholm area. To the rest of the country, we deliver within a day or two. Feel free to ring a bell if you want to know the stock status, or if you are missing something.

The warehouse is replenished with new goods continuously.


Who is behind Filmworks:

CEO and owner: Tobias Regnér

In 2006, I started the technology rental company, Metronome Rental, in Frihamnen, Stockholm, which is part of Banijay Nordics. During the years I ran the rental business, the business grew and when I left, we were one of the leading rental companies in Sweden. The fact that my enormous commitment led to Metronome Rental becoming a stable and prosperous company means that I can hand over the business enormously satisfied with what I have achieved during my years as manager of the company.

But everything has its time and it was now time to do something of our own. I have a long experience in the industry and felt that I have more to give. I will now, through Filmworks, try to realize that on my own.

During my years as an employee, I was responsible for selling our technology to various productions, negotiating with customers and suppliers - world wide, and managing my staff. 

I was responsible for the budget, various purchases of new technology such as cameras, lights, sound, grip, as well as organization of foreign productions using our technology.

I have extensive experience in international collaborations and have acquired a wide network of contacts. Through all the productions abroad, I have gained a good grasp of all the rules around transport, e.g. carnet, international freight and communication with local teams. I have been on site at several of our productions around the world. 

There, I have worked operationally and rigged the technology myself, while supervising the technical staff and guaranteeing that everything is on time and correctly rigged.

Selection of productions where I consulted technology for;

BECK, Paradise Hotel SE NO DK, SuperStars, Mästarnas Mästare, BRON/BROEN, Robinson, Gåsmamman, Lyxfällan, Ex On The Beach SE NO DK, Love is Blind for Netflix SE GER UK, feature films and much more.

Specialist courses:

Certified service technician on Fisher Dolly's model 10 & 11.

Course in EVS recorder

Most of ARRI's service courses for film cameras etc.


I also spent a few years at the pub in the early 2000s, done Army service as a firefighter, DJed at Berns Salonger, went on the Kalas Tour with Filip and Fredrik, 

toured and sold merch for Thomas Ledin, and a year as an apprentice electrician.

//Tobbe